bouwprocesmanagement Den Haag

Advies, begeleiding en geschilbemiddeling in de bouw

De oplossing van een professionele bouwadviseur staat, juist wanneer u dat het hardst nodig hebt, als een huis. Altijd een antwoord waarvan u zegt: ‘Kijk, daar heb ik tenminste iets aan.’ Dankers Bouw Advies adviseert, begeleidt en bemiddelt in elke fase van het bouwproject.
 

Bouwadvies

Advies bij schade
Dankers Bouw Advies herkent de oorzaak van een bouwkundig gebrek en maakt direct een efficiënt herstelplan. Zo voorkomt u onder meer grote problemen in het geval van schade door verzakkingen, wateroverlast, stormschade en scheurvorming.

Advies in bouwtechniek
(Ver)bouwt u aan uw eigen woning, bent u zzp’er of aannemer? Raadpleeg Dankers Bouw Advies bij het kiezen van de beste uitvoeringsdetails en uitvoeringsmethoden.
 

Advies is gratis
Indien u een enkele bouwkundige vraag hebt, kunt u die per e-mail stellen. Voeg foto’s toe om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw vraag te laten zien. Dankers Bouw Advies stuurt u binnen enkele dagen per e-mail een vrijblijvend gratis advies.

Meeloopkeuring bij aankoop nieuwe woning
Een meeloopkeuring is een visuele bouwtechnische inspectie van een woning, zonder schriftelijke rapportage. Dankers Bouw Advies ondersteunt in uw besluit om de woning wel of niet te kopen. U krijgt uitleg over diverse bouwkundige onderdelen en tips over gebruik en onderhoud. De meeloopkeuring kost slechts een fractie van de totale investering, namelijk € 175,- inclusief 21% btw.

Bouwbegeleiding

In iedere fase kunt u rekenen op een begeleider met verstand van bouwen en alles wat daarbij komt kijken.

geschilbemiddeling Den Haag

Bouwidee
Begeleiding bij de bouw van een nieuwe woning of dat van een kantoor. Hulp bij het verbeteren van een bestaande bouwkundige situatie door aanbouw, renovatie, isolatie en onderhoud.

Pakket van Eisen
Concretiseer de bouwbehoefte door het idee te laten vertalen in een systematisch opgesteld Pakket van Eisen.

Haalbaarheid
Aan de hand van het Pakket van Eisen onderzoekt Dankers Bouw Advies de juridische, technische en financiële haalbaarheid van een bouwidee.

Planuitwerking
Is er groen licht voor de haalbaarheid? Dankers Bouw Advies werkt dan onder meer de vormgeving (eventueel met een (huis-)architect), constructieve veiligheid (samen met de constructeur), milieutoetsing (grond-water-lucht-geluid), parkeernormen en installatietechniek uit.
 

bouwkundig adviseur

Aanvraag Omgeving Vergunning

  • Dankers Bouw Advies vraagt aan de hand van het plan één of meer omgevingsvergunningen aan. 
  • Het bouwadviesbureau volgt de procedure op de voet en reageert alert op vragen en opmerkingen van de gemeente. Hierdoor voorkomt Dankers Bouw Advies zoveel mogelijk vertraging in het vergunningstraject.

Aannemersselectie
Gedurende de behandeling van de omgevingsvergunning nodigt Dankers Bouw Advies aannemers uit om een offerte aan te bieden. U krijgt een lijst van de aannemers met beoordelingen en advies. Deze selectie helpt u met uw keuze voor de aannemer.

Bouwtoezicht
Tijdens de bouw houdt Dankers Bouw Advies zowel technisch als financieel toezicht en bewaakt kwaliteit, prijs en tijdsplanning. U krijgt uiteraard alle updates hiervan.

Oplevering
Wanneer de aannemer zegt dat het project bijna af is, maakt Dankers Bouw Advies een ‘proces-verbaal van oplevering’ op. Het bouwadviesbureau ziet erop toe dat de aannemer de opleverpunten op tijd en correct uitvoert.

bouwkundig advies

Bouwvraag?

Voor vrijblijvend advies belt u 0174 - 240 535 of stuurt u een e-mail.

Laat de onafhankelijke adviseur komen
bouwadviseur

Geschilbemiddeling

O nee, een geschil. Wat nu?

  1. Probeer altijd eerst de klacht samen op te lossen.
  2. Komt u er in onderling overleg niet uit? Dankers Bouw Advies bemiddelt tussen beide partijen.
  3. Is de onderlinge relatie nog redelijk, maar heeft u een meningsverschil over een of meerdere complexe zaken? In zo’n geval kunt u beroep doen op mediation. Een mediator van Dankers Bouw Advies helpt beide partijen discreet en gemoedelijk met het verhelpen van het geschil. De oplossing wordt opgesteld in een vaststellingsovereenkomst.
  4. Als mediation niet helpt of geen optie is, kunt u kiezen voor een enkelvoudige arbitrage. Dankers Bouw Advies geeft dan een bindend oordeel over het geschil. Beide partijen, opdrachtgever en aannemer, verklaren schriftelijk vóóraf dat zij zich zullen neerleggen bij de uitkomst van de arbitrage.
  5. Indien alle voorgaande mogelijkheden falen of niet gewenst zijn, legt u het geschil voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen of de Nederlandse rechter. Dankers Bouw Advies ondersteunt dan uw advocaat. Wanneer u een geschil voorlegt aan een van de bovengenoemde organisaties, gaat u echter een vaak kostbare en slepende procedure tegemoet, waar veel (negatieve) energie mee verloren gaat.