bouwprocesmanagement Den Haag

Onderstaand de uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde opdrachten;

Verbouw en uitbreiding voetbalclubgebouwen; #aannemersondersteuning

Modernisering kerkgebouw; #ontwerp #vergunningsaanvraag #aannemersselectie

Uitbreiding kantoorruimte en boksverenigingsgebouw; #ontwerp #bouwbegeleiding

Particuliere zelfbouwwoning; #bouwadvies

Particuliere nieuwbouwwoning; #bouwbegeleiding

Particuliere nieuwbouwwoning; #ontwerp #vergunningsaanvraag #bouwbegeleiding

Nieuwbouwproject 12 woningen; #projectmanagement #vergunningsaanvraag

Nieuwbouw villa; #aannemersondersteuning

Particuliere woninguitbreiding; #bouwbegeleiding

Verbouw en uitbreiding monumentaal herenhuis; #aannemersondersteuning

Verbouw en uitbreiding woonhuis; #vergunningsaanvraag

Herstel Amsterdams monument; #bouwadvies

Verbouw en uitbreiding vrijstaande woning; #ontwerp #vergunningsaanvraag #bouwbegeleiding

 

S.V. Wateringse Veld - Guido de Moorstraat - Den Haag; verbouw en uitbreiding kantine en kleedkamers.

De voetbalvereniging aan de Guido de Moorstraat in Den Haag gaat op de bestaande locatie de clubgebouwen uitbreiden. Er komen nieuwe kleedkamers bij, de kantine wordt aan de voorzijde op de begane grond uitgebreid en een etage wordt op het bestaande gebouw toe gevoegd.

Dankers Bouw Advies ondersteund de aannemer door het uit handen nemen van de werkvoorbereiding en het begeleiden van de bouw in uitvoeringsfase.

GKV Maranatakerk - Molenstraat - Monster; modernisering van het kerkgebouw

Dankers Bouw Advies begeleid de bouwcommissie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Monster m.b.t. het moderniseren van het Maranata kerkgebouw aan de Molenstraat 71a.

Hierbij zijn door Dankers Bouw Advies tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie gemaakt. De verbetervoorstellen zijn besproken met de bouwcommissie, nader aangepast en vervolgens tot een definitief nieuw ontwerp afgerond.

De omgevingsvergunning is aangevraagd en de aannemer is, na een voorselectie, geselecteerd. In de komende periode wordt in RGS (Resultaat Gerichte Samenwerking) met de gekozen aannemer de definitieve leveringsomvang vastgesteld t.b.v. de aannemingsovereenkomst.

Mooie promofilm; https://www.youtube.com/watch?v=arXuIxO9BoQ&sns=fb

 

Boksvereniging "de Haagse Directe" en de "Stichting Leergeld Den Haag" breiden hun gezamenlijke locatie uit.

In het voormalige bibliotheekgebouw aan de Newtonstraat in Den Haag zijn sinds enige jaren de boksschool Haagse Directe en de stichting Leergeld ondergebracht. Beide organisaties hebben een sociaal karakter en maatschappelijke buurtfunctie. Door toenemend succes knappen beiden uit hun jasje. Verhuizen is geen optie vanwege de centraal gelegen buurtfunctie. Hierdoor is vanuit een initiatief van Chris van Veen van de Haagse Directe door Dankers Bouw Advies een plan ontwikkeld om in het buitenterrein achter de bestaande locatie uit te breiden. Inmiddels zijn de beide eigenaren (Vestia voor de bovenwoningen en de gemeente Den Haag voor de bedrijfsruimten op de begane grond) in principe akkoord en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

Dankers Bouw Advies begeleid beide gebruikers tijdens het bouwproces met de gemeente Den Haag

 

http://www.haagsedirecte.nl/

https://www.leergelddenhaag.nl/

Laan van Scheltema - Wateringen

Het begeleiden van particuliere opdrachtgevers bij renovatie, vergroting en uitbreiding van hun zo juist aangekochte vrijstaande maar verwaarloosde woning;

  • Advisering gebouwontwerp
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Advisering aannemerskeuze
  • Bouwbegeleiding en oplevering

Project 2: Nieuwlandstraat - Oudaenstraat in Den Haag Moerwijk

Projectmanagement inzake een herontwikkeling op een z.g. “inbrei-locatie” in Den Haag Zuid-West:

  • Het coördineren van alle betrokken specialistische adviseurs
  • Het voeren van overleggen met gemeentelijke diensten en wijkbewoners
  • Het verzorgen van een aanvraag omgevingsvergunning
  • Het begeleiden van sloopwerk, grond- en asbestsanering en verkaveling van de bouwpercelen.
  • Het voeren van onderhandelingen met diverse aannemers en adviseren bij de selectie.
  • Het begeleiden van het verkooptraject.

Aanvankelijk was een appartementengebouw van acht bouwlagen voorzien maar gegeven de economische omstandigheden in de periode 2010 – 2014 alsmede het verzet van de wijkbewoners tegen “hoogbouw” is een plan van 12 grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd. Het projectmanagement heeft zich daardoor uitgestrekt van 2009 t/m 2016.

Project 3: Zuyt Bruyn Poeldijk

Vanaf het eerste idee de particuliere opdrachtgevers begeleid in de keuze van het bouwkavel en het type van de woning. Er is gekozen voor een z.g. “cataloguswoning” als basis. De basiswoning is, na onderzoek van de wettelijk toegestane mogelijkheden, uitgebreid en aangepast naar de wensen van de opdrachtgevers. De aannemer begeleid en ondersteunt in het aanvragen van de omgevingsvergunning. Geplande uitvoering van de bouwwerkzaamheden start in het voorjaar van 2017 waarbij Dankers Bouw Advies periodiek kwaliteitscontroles uitvoert.

Portfolio 4: Boomaweg Den Haag

Op een z.g. “vrije kavel” in het nieuwbouwplan “Vroondaal aan het park” toezicht gehouden op de uitvoering van in een casco gebouwde cataloguswoning. Dat dit toezicht niet overbodig is geweest*, blijkt vooral uit de verzuchting van de particuliere opdrachtgever aan het einde van het werk: “Zeer tevreden dat Dankers Bouw Advies toezicht heeft gehouden. Ik weet vrijwel zeker dat jullie (aannemer) mij met een aantal zaken hadden laten zitten en zeker niet was voldaan aan de minimaal te verwachten bouwkwaliteit.”

Portfolio 5: Eikenhorstlaan Wassenaar

Dankers Bouw Advies ondersteunt een aannemer in het afmaken van een eerder door een failliete aannemer onafgemaakt achtergelaten nieuwbouw villa. Dankers onderhoud het contact met de gemeente, constructeur en architect; bereid het werk op grotere onderdelen voor en draagt mede zorg voor een correcte uitvoering in samenwerking met het uitvoerend team van de aannemer. Daarnaast verzorgt Dankers Bouw Advies de werktekeningen, houd het meer- en minderwerk bij, zit de bouwvergaderingen voor en signaleert periodiek de bouwplanning.

Portfolio 6: 2e Loosterweg Hillegom

Begeleiding en kwaliteitsbewaking van een woonhuisuitbreiding door een BouwGarant aannemer. Hillegom ligt buiten het werkgebied van Dankers Bouw Advies, maar vanwege de aanbeveling door een relatie is toch voor Dankers gekozen. De advieskosten zijn aanzienlijk beperkt doordat elke dag de voortgang van het werk d.m.v. foto’s door Dankers kon worden beoordeeld waarna zo nodig advies e/o aandachtspunten werden aangegeven. Het werk is inmiddels naar ieders tevredenheid opgeleverd.

Portfolio 8: Riouwstraat Den Haag

Een totale renovatie van een monumentaal herenhuis in de Haagse Indische buurt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Pools-Nederlands bouwbedrijf waarbij Dankers Bouw Advies namens de aannemer optrad. Dankers stuurde de dagelijkse gang van zaken op de bouwlocatie aan, verzorgde planning; meer- minderwerk; werkvoorbereiding en bouwvergaderingen.

Portfolio 9: Eikenplein Amsterdam

Vanuit zijn expertise in monumentale detailleringen is Dankers gevraagd te adviseren bij de uitwerking van een voorgenomen renovatie aan een groot monumentaal woongebouw. M.b.t. diverse vraagstukken van de uitvraag zijn door Dankers alternatieve voorstellen aangedragen en uitgewerkt zodanig dat modern gebruik kon worden gecombineerd met het monumentale karakter.

Portfolio 9: Eikenplein Amsterdam

Vanuit zijn expertise in monumentale detailleringen is Dankers gevraagd te adviseren bij de uitwerking van een voorgenomen renovatie aan een groot monumentaal woongebouw. M.b.t. diverse vraagstukken van de uitvraag zijn door Dankers alternatieve voorstellen aangedragen en uitgewerkt zodanig dat modern gebruik kon worden gecombineerd met het monumentale karakter.

Kievit Naaldwijk

Het t.b.v. een aannemer aanvragen van een omgevingsvergunning voor een dakverhoging aan een bestaande jaren ’90 woning. De aanvraag is in goede samenwerking met de gemeente Westland in één keer goed gekeurd en inmiddels uitgevoerd en opgeleverd.

bouwkundig advies

Meer weten over onze projecten?

Wilt u meer weten over onze projecten of wilt u weten wat Dankers Advies voor u kan beteken bel dan: 0174 - 240 535 of stuurt u een e-mail.

Neem nu contact met ons op