bouwprocesmanagement Den Haag

S.V. Wateringse Veld - Guido de Moorstraat - Den Haag; verbouw en uitbreiding kantine en kleedkamers.

De voetbalvereniging aan de Guido de Moorstraat in Den Haag is op de bestaande locatie de clubgebouwen aan het uitbreiden. De nieuwe kleedkamers zijn inmiddels in de afbouwfase;  de kantine is aan de voorzijde op de begane grond uitgebreid en op het geheel is een etage toegevoegd. Het cascowerk wordt naar verwachting voor de bouwvakvakantie opgeleverd. Hierna gaan vrijwilligers het gebouw afwerken.

Dankers Bouw Advies ondersteund de aannemer door het uit handen nemen van de werkvoorbereiding en het begeleiden van de bouw in uitvoeringsfase.

GKV Maranatakerk - Molenstraat - Monster; modernisering van het kerkgebouw

Dankers Bouw Advies heeft de bouwcommissie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Monster bgeleid m.b.t. het moderniseren van het Maranata kerkgebouw aan de Molenstraat 71a.

Hierbij zijn door Dankers Bouw Advies tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie gemaakt. De verbetervoorstellen zijn besproken met de bouwcommissie, nader aangepast en vervolgens tot een definitief nieuw ontwerp afgerond.

De omgevingsvergunning is aangevraagd en de aannemer is, na een voorselectie, geselecteerd. In RGS (Resultaat Gerichte Samenwerking) met de gekozen aannemer is de definitieve leveringsomvang vastgesteld en de aannemingsovereenkomst ondertekend.

Op zaterdag 9 juni 2018 is het vernieuwde kerkgebouw met een mooie dienst officieel in gebruik genomen.

Mooie promofilm; https://www.youtube.com/watch?v=arXuIxO9BoQ&sns=fb

 

Boksvereniging "de Haagse Directe" en de "Stichting Leergeld Den Haag" breiden hun gezamenlijke locatie uit.

In het voormalige bibliotheekgebouw aan de Newtonstraat in Den Haag zijn sinds enige jaren de boksschool Haagse Directe en de stichting Leergeld ondergebracht. Beide organisaties hebben een sociaal karakter en maatschappelijke buurtfunctie. Door toenemend succes knappen beiden uit hun jasje. Verhuizen is geen optie vanwege de centraal gelegen buurtfunctie. Hierdoor is vanuit een initiatief van Chris van Veen van de Haagse Directe door Dankers Bouw Advies een plan ontwikkeld om in het buitenterrein achter de bestaande locatie uit te breiden. Inmiddels zijn de beide eigenaren (Vestia voor de bovenwoningen en de gemeente Den Haag voor de bedrijfsruimten op de begane grond) in principe akkoord en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

Dankers Bouw Advies begeleid beide gebruikers tijdens de voorbereiding en het bouwproces met de gemeente Den Haag

 

http://www.haagsedirecte.nl/

https://www.leergelddenhaag.nl/

Boomaweg 26 - Den Haag; bouwkundige ondersteuning particulier woningbouwinitiatief

Het bouwkundig adviseren van een particulier opdrachtgever tijdens een zelfbouwwoning. Deze opdrachtgever heeft vooraf zelf de aanvraag omgevingsvergunning en een ontwerp voor zijn schuurwoning verzorgd. Vervolgens heeft hij divers bouwpartijen geselecteerd t.b.v. de uitvoering. In de voorbereiding en tijdens de uitvoering heeft Dankers Bouw Advies deze opdrachtgever op afroep met bouwkundig advies terzijde gestaan.

Boomaweg 26A - Den Haag; bouwbegeleiding woonhuis op vrije bouwkavel

Op een z.g. “vrije kavel” in het nieuwbouwplan “Vroondaal aan het park” toezicht gehouden op de uitvoering van in een casco gebouwde cataloguswoning. Dat dit toezicht niet overbodig is geweest*, blijkt vooral uit de verzuchting van de particuliere opdrachtgever aan het einde van het werk: “Zeer tevreden dat Dankers Bouw Advies toezicht heeft gehouden. Ik weet vrijwel zeker dat jullie (aannemer) mij met een aantal zaken hadden laten zitten en zeker niet was voldaan aan de minimaal te verwachten bouwkwaliteit.”

De Zuyt Bruyn 14 - Poeldijk; Bouwbegeleiding nieuwbouw villa van A-Z

Vanaf het eerste idee de particuliere opdrachtgevers begeleid in de keuze van het bouwkavel en het type woning. Er is gekozen voor een z.g. "cataloguswoning" als basis voor het uiteindelijk ontwerp. De basiswoning is, na onderzoek van de wettelijk toegestande mogelijkheden, uitgebreid en aangepast naar de wensen van de opdrachtgever.

De aannemer heeft de Aanvraag OmgevingsVergunning aangevraagd met ondersteuning van Dankers Bouw Advies.

De casco bouw is inmiddels gestart waarbij de oplevering naar verwachting begin november 2017 zal plaatsvinden. Tijdens de uitvoering wordt door Dankers Bouw Advies periodiek bouwkundig toezicht uitgevoerd.

De woning is inmiddels opgeleverd en de blije eigenaren zijn, naast hun drukke werkzaamheden, druk in de weer met inrichten.

Projectmanagement 12 nieuwbouwwoningen in Moerwijk

In een z.g. "inbrei-locatie" in de gemeente Den Haag Zuid-West aan de Nieuwlandstraat - Oudaenstraat het projectmanagement namens een projectontwikkelaar gevoerd;

 • Het coördineren van alle betrokken specialistische adviseurs zoals constructeur - architect - bouwfysisch - grond milieur en grondmechanisch - geluid- en luchtkwaliteit - installatiedeskundigen - juridisch enz.
 • Het voeren van overleggen met gemeentelijke diensten en wijbewoners.
 • Het verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning.
 • Het begeleiden van het sloopwerk, grond- en asbestsanering van de bestaande bebouwing en de daarop volgende verkaveling van de bouwpercelen.
 • Het voeren van onderhandelingen met diverse aannemers en adviseren bij de aannemersselectie.
 • Het begeleiden van het verkooptraject i.s.m. de verkoopafdeling van de aannemer en de makelaar.

Aanvankelijk was een appartementsgebouw van acht bouwlagen voorzien maar gegeven de economische omstandigheden en verzet van de wijkbewoners in de periode 2010-2014 is inmiddels een plan van 12 grondgebonden eensgezinswoningen gerealiseerd. Het projectmanagement heeft zich door deze verwikkelingen uitgestrekt over een periode van 2009 t/m 2017.

Houtzagerssingel Den Haag; vier nieuwbouw retro-monumentale grachtenpanden

In samenwerking met Lammertink bouwbedrijf een binnenstedelijk woningbouwproject gerealiseerd. #DankersBouwAdvies heeft het gehele traject van de projectontwikkeling, op zich genomen.

 • Haalbaarheidsstudie
 • Gebouwontwerp
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Bouwtoezicht en oplevering
 • Kopersbegeleiding

Laan van Scheltema - Wateringen modernisering en uitbreiding vervallen tuinderswoning

Het begeleiden van particuliere opdrachtgevers bij renovatie, vergroting en uitbreiding van hun zo juist aangekochte vrijstaande maar verwaarloosde woning;

 • Advisering gebouwontwerp
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Advisering aannemerskeuze
 • Bouwbegeleiding en oplevering

Eikenhorstlaan Wassenaar - aannemersondersteuning bij het afmaken van een grote villa

Dankers Bouw Advies ondersteunt een aannemer in het afmaken van een eerder door een failliete aannemer onafgemaakt achtergelaten nieuwbouw villa. Dankers onderhoud het contact met de gemeente, constructeur en architect; bereid het werk op grotere onderdelen voor en draagt mede zorg voor een correcte uitvoering in samenwerking met het uitvoerend team van de aannemer. Daarnaast verzorgt Dankers Bouw Advies de werktekeningen, houd het meer- en minderwerk bij, zit de bouwvergaderingen voor en signaleert periodiek de bouwplanning.

2e Loosterweg Hillegom; kwaliteitsbewaking bij uitbreiding van een woning

Begeleiding en kwaliteitsbewaking van een woonhuisuitbreiding door een BouwGarant aannemer. Hillegom ligt buiten het werkgebied van Dankers Bouw Advies, maar vanwege de aanbeveling door een relatie is toch voor Dankers gekozen. De advieskosten zijn aanzienlijk beperkt doordat elke dag de voortgang van het werk d.m.v. foto’s door Dankers kon worden beoordeeld waarna zo nodig advies e/o aandachtspunten werden aangegeven. Het werk is inmiddels naar ieders tevredenheid opgeleverd.

Riouwstraat Den Haag; aannemersbegeleiding herenhuis renovatie

Een totale renovatie van een monumentaal herenhuis in de Haagse Indische buurt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Pools-Nederlands bouwbedrijf waarbij Dankers Bouw Advies namens de aannemer optrad. Dankers stuurde de dagelijkse gang van zaken op de bouwlocatie aan, verzorgde planning; meer- minderwerk; werkvoorbereiding en vertegenwoordigde de aannemer bij bouwvergaderingen.

Eikenplein Amsterdam; Advisering monumentale detaillering.

Vanuit zijn expertise in monumentale detailleringen is Dankers gevraagd te adviseren bij de uitwerking van een voorgenomen renovatie aan een groot monumentaal woongebouw. M.b.t. diverse vraagstukken van de uitvraag zijn door Dankers alternatieve voorstellen aangedragen en uitgewerkt zodanig dat modern gebruik kon worden gecombineerd met het monumentale karakter.

bouwkundig advies

Meer weten over onze projecten?

Wilt u meer weten over onze projecten of wilt u weten wat Dankers Advies voor u kan beteken bel dan: 0174 - 240 535 of stuurt u een e-mail.

Neem nu contact met ons op