bouwprocesmanagement Den Haag

Portfolio 1: Laan van Scheltema - Wateringen

Het begeleiden van particuliere opdrachtgevers bij renovatie, vergroting en uitbreiding van hun zo juist aangekochte vrijstaande maar verwaarloosde woning;

  • Advisering gebouwontwerp
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Advisering aannemerskeuze
  • Bouwbegeleiding en oplevering

Project 2: Nieuwlandstraat - Oudaenstraat in Den Haag Moerwijk

Projectmanagement inzake een herontwikkeling op een z.g. “inbrei-locatie” in Den Haag Zuid-West:

  • Het coördineren van alle betrokken specialistische adviseurs
  • Het voeren van overleggen met gemeentelijke diensten en wijkbewoners
  • Het verzorgen van een aanvraag omgevingsvergunning
  • Het begeleiden van sloopwerk, grond- en asbestsanering en verkaveling van de bouwpercelen.
  • Het voeren van onderhandelingen met diverse aannemers en adviseren bij de selectie.
  • Het begeleiden van het verkooptraject.

Aanvankelijk was een appartementengebouw van acht bouwlagen voorzien maar gegeven de economische omstandigheden in de periode 2010 – 2014 alsmede het verzet van de wijkbewoners tegen “hoogbouw” is een plan van 12 grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd. Het projectmanagement heeft zich daardoor uitgestrekt van 2009 t/m 2016.

Project 3: Zuyt Bruyn Poeldijk

Vanaf het eerste idee de particuliere opdrachtgevers begeleid in de keuze van het bouwkavel en het type van de woning. Er is gekozen voor een z.g. “cataloguswoning” als basis. De basiswoning is, na onderzoek van de wettelijk toegestane mogelijkheden, uitgebreid en aangepast naar de wensen van de opdrachtgevers. De aannemer begeleid en ondersteunt in het aanvragen van de omgevingsvergunning. Geplande uitvoering van de bouwwerkzaamheden start in het voorjaar van 2017 waarbij Dankers Bouw Advies periodiek kwaliteitscontroles uitvoert.

Portfolio 4: Boomaweg Den Haag

Op een z.g. “vrije kavel” in het nieuwbouwplan “Vroondaal aan het park” toezicht gehouden op de uitvoering van in een casco gebouwde cataloguswoning. Dat dit toezicht niet overbodig is geweest*, blijkt vooral uit de verzuchting van de particuliere opdrachtgever aan het einde van het werk: “Zeer tevreden dat Dankers Bouw Advies toezicht heeft gehouden. Ik weet vrijwel zeker dat jullie (aannemer) mij met een aantal zaken hadden laten zitten en zeker niet was voldaan aan de minimaal te verwachten bouwkwaliteit.”

Portfolio 5: Eikenhorstlaan Wassenaar

Dankers Bouw Advies ondersteunt een aannemer in het afmaken van een eerder door een failliete aannemer onafgemaakt achtergelaten nieuwbouw villa. Dankers onderhoud het contact met de gemeente, constructeur en architect; bereid het werk op grotere onderdelen voor en draagt mede zorg voor een correcte uitvoering in samenwerking met het uitvoerend team van de aannemer. Daarnaast verzorgt Dankers Bouw Advies de werktekeningen, houd het meer- en minderwerk bij, zit de bouwvergaderingen voor en signaleert periodiek de bouwplanning.

Portfolio 6: 2e Loosterweg Hillegom

Begeleiding en kwaliteitsbewaking van een woonhuisuitbreiding door een BouwGarant aannemer. Hillegom ligt buiten het werkgebied van Dankers Bouw Advies, maar vanwege de aanbeveling door een relatie is toch voor Dankers gekozen. De advieskosten zijn aanzienlijk beperkt doordat elke dag de voortgang van het werk d.m.v. foto’s door Dankers kon worden beoordeeld waarna zo nodig advies e/o aandachtspunten werden aangegeven. Het werk is inmiddels naar ieders tevredenheid opgeleverd.

Portfolio 8: Riouwstraat Den Haag

Een totale renovatie van een monumentaal herenhuis in de Haagse Indische buurt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Pools-Nederlands bouwbedrijf waarbij Dankers Bouw Advies namens de aannemer optrad. Dankers stuurde de dagelijkse gang van zaken op de bouwlocatie aan, verzorgde planning; meer- minderwerk; werkvoorbereiding en bouwvergaderingen.

Portfolio 9: Eikenplein Amsterdam

Vanuit zijn expertise in monumentale detailleringen is Dankers gevraagd te adviseren bij de uitwerking van een voorgenomen renovatie aan een groot monumentaal woongebouw. M.b.t. diverse vraagstukken van de uitvraag zijn door Dankers alternatieve voorstellen aangedragen en uitgewerkt zodanig dat modern gebruik kon worden gecombineerd met het monumentale karakter.

Kievit Naaldwijk

Het t.b.v. een aannemer aanvragen van een omgevingsvergunning voor een dakverhoging aan een bestaande jaren ’90 woning. De aanvraag is in goede samenwerking met de gemeente Westland in één keer goed gekeurd en inmiddels uitgevoerd en opgeleverd.

bouwkundig advies

Meer weten over onze projecten?

Wilt u meer weten over onze projecten of wilt u weten wat Dankers Advies voor u kan beteken bel dan: 0174 - 240 535 of stuurt u een e-mail.

Neem nu contact met ons op