Bouwadvies

Bouwadvies, -begeleiding en geschilbemiddeling 

Een bouwtraject kan een ingewikkeld proces zijn. U kunt nu eenmaal niet alles weten. De oplossing is het advies van een professionele bouwadviseur. Dankers Bouwadvies kan u alles vertellen over planningen en bouwkosten, maar ook over milieu eisen, vergunningen of materiaalkeuze. Advies waar u iets aan heeft. Wij adviseren, begeleiden en bemiddelen in elke fase van het bouwproject.

Ik heb jullie advies nodig

Dankers Bouwadvies logo
Dankers Bouwadvies
Bouwadvies tekst 2

Advies in bouwtechniek

(Ver)bouwt u uw eigen woning, bent u zzp’er of aannemer? Raadpleeg Dankers Bouwadvies bij het kiezen van de beste uitvoeringsdetails, bouwmaterialen en uitvoeringsmethoden.

 

Advies is gratis

Indien u een enkele bouwkundige vraag hebt, kunt u die per e-mail stellen. Voeg foto’s toe om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw vraag te schetsen. Dankers Bouwadvies stuurt u binnen enkele dagen per e-mail een vrijblijvend gratis advies.

Stuur ons een e-mail

 

Haagse Pandbrigade

Heeft u een aanschrijving gehad van de Haagse Pandbrigade? Het kan zijn dat u een pand in bezit hebt waaraan in het verleden zonder vergunning aanpassingen / verbouwingen zijn uitgevoerd. Sinds 21 september 2006 is de huidige eigenaar verantwoordelijk voor eventuele "illegale bouwactiviteiten". Vaak wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld een omgevingsvergunning aan te vragen. Ik kan u helpen om deze Aanvraag OmgevingsVergunning (AOV) op de juiste wijze in te dienen.

Dankers Bouwadvies logo
Dankers Bouwadvies
dummy

Bouwidee​​​​​​​

Begeleiding bij de bouw van een nieuwe woning of van een kantoor. Hulp bij het verbeteren van een bestaande bouwkundige situatie door aanbouw, renovatie, isolatie en onderhoud.

Pakket van Eisen

Concretiseer de bouwbehoefte door het idee te laten vertalen in een systematisch opgesteld 'Pakket van Eisen'.

Haalbaarheid

Aan de hand van het 'Pakket van Eisen' onderzoekt Dankers Bouwadvies de juridische, technische en financiële haalbaarheid van een bouwidee.

Planuitwerking​​​​​​​

Is er groen licht voor de haalbaarheid? Dankers Bouwadvies werkt dan onder meer de vormgeving (eventueel met een (huis-)architect), constructieve veiligheid (samen met de constructeur), milieutoetsing (grond-water-lucht-geluid), parkeernormen en installatietechniek uit.

IK WIL BOUWBEGELEIDING

dummy
Ondersteuning bij (ver-) bouwen van A-Z

Aanvraag Omgevingsvergunning

Dankers Bouwadvies vraagt aan de hand van het plan één of meer omgevingsvergunningen aan. Het bouwadviesbureau volgt de procedure op de voet en reageert alert op vragen en opmerkingen van de gemeente. Hierdoor voorkomt Dankers Bouwadvies zoveel mogelijk vertraging in het vergunningstraject.

Aannemersselectie

Gedurende de behandeling van de omgevingsvergunning nodigt Dankers Bouwadvies aannemers uit om een offerte aan te bieden. U krijgt een lijst van de aannemers met beoordelingen en advies. Deze selectie helpt u met uw keuze voor de aannemer.

Bouwtoezicht

Tijdens de bouw houdt Dankers Bouwadvies zowel technisch als financieel toezicht en bewaken we de kwaliteit, prijs en tijdsplanning. U krijgt uiteraard alle updates hiervan.

Oplevering

Wanneer de aannemer zegt dat het project bijna af is, maakt Dankers Bouwadvies een ‘proces-verbaal van oplevering’ op. Het bouwadviesbureau ziet erop toe dat de aannemer de opleverpunten op tijd en correct uitvoert.

dummy
Rob Dankers stelt zich voor

 

under construction

 

Tekst Geschillencommissie

Dankers Bouwadvies logo
Dankers Bouwadvies
Tekst Geschillencommissie

Geschilbemiddeling

O nee, een geschil. Wat nu?

  • Probeer altijd eerst de klacht samen op te lossen.
  • Komt u er in onderling overleg niet uit? Dankers Bouwadvies bemiddelt tussen beide partijen.
  • Is de onderlinge relatie nog redelijk, maar heeft u een meningsverschil over een of meerdere complexe zaken? In zo’n geval kunt u beroep doen op mediation. Een onafhankelijke mediator van Dankers Bouwadvies helpt beide partijen discreet en gemoedelijk met het verhelpen van het geschil. De oplossing wordt opgesteld in een vaststellingsovereenkomst.
  • Als mediation niet helpt of geen optie is, kunt u kiezen voor een enkelvoudige arbitrage. Dankers Bouwadvies geeft dan een bindend oordeel over het geschil. Beide partijen, opdrachtgever en aannemer, verklaren schriftelijk vooraf dat zij zich zullen neerleggen bij de uitkomst van de arbitrage.
  • Indien alle voorgaande mogelijkheden falen of niet gewenst zijn, legt u het geschil voor aan de Raad van Arbitrage voor de BouwDe Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen of de Nederlandse rechter. Dankers Bouwadvies ondersteunt dan uw advocaat. Let wel: als u een geschil voorlegt aan een van de bovengenoemde organisaties kan dit een kostbare zaak worden.

IK HEB HULP BIJ EEN GESCHIL NODIG

Dankers Bouwadvies logo
Dankers Bouwadvies

Bouwadvies- of begeleiding nodig? Bel ons direct! 06 41 22 28 87

Of neem contact met ons op

© Dankers Bouwadvies 2023 | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM