Projecten inleiding

Projecten van Dankers Bouwadvies

Wij bieden enorm veel diensten en diverse werkzaamheden aan. Om een beter beeld van onze services te krijgen, laten wij graag wat voorbeelden van projecten zien waar we trots op zijn. Heeft u naar aanleiding van deze projecten een vraag of wilt u een offerte voor bouwadvies of bouwbegeleiding aanvragen? Heeft u een vraag over bouwuitbreiding of werkvoorbereiding? Neem dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 41 22 28 87 of stuur ons een e-mail en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dankers Bouwadvies logo
Dankers Bouwadvies

SV Wateringse Veld - Guido de Moorstraat - Den Haag; verbouw en uitbreiding kantine en kleedkamers

De voetbalvereniging aan de Guido de Moorstraat in Den Haag is op de bestaande locatie de clubgebouwen aan het uitbreiden. De nieuwe kleedkamers zijn inmiddels in de afbouwfase; de kantine is aan de voorzijde op de begane grond uitgebreid en op het geheel is een etage toegevoegd. Het cascowerk wordt naar verwachting voor de bouwvakvakantie opgeleverd. Hierna gaan vrijwilligers het gebouw afwerken. Dankers Bouwadvies ondersteunt de aannemer door het uit handen nemen van de werkvoorbereiding en het begeleiden van de bouw in uitvoeringsfase.

GKV Maranathakerk - Molenstraat - Monster modernisering van het kerkgebouw

Wij hebben de bouwcommissie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt begeleid met het moderniseren van het Maranatha kerkgebouw aan de Molenstraat 71a in Monster. Hierbij zijn door Dankers Bouwadvies  tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie gemaakt. De verbetervoorstellen zijn besproken met de bouwcommissie, nader aangepast en vervolgens tot een definitief nieuw ontwerp afgerond. De omgevingsvergunning is aangevraagd en de aannemer is, na een voorselectie, geselecteerd. In RGS (Resultaat Gerichte Samenwerking) met de gekozen aannemer is de definitieve leveringsomvang vastgesteld en de aannemingsovereenkomst ondertekend. Op zaterdag 9 juni 2018 is het vernieuwde kerkgebouw met een mooie dienst officieel in gebruik genomen. Bekijk hier een mooi promofilmpje.

Uitbreiding van Boksvereniging "Haagse Directe" en "Stichting Leergeld Den Haag"

In het voormalige bibliotheekgebouw aan de Newtonstraat in Den Haag zijn sinds enige jaren de boksschool Haagse Directe en Stichting Leergeld Den Haag ondergebracht. Beide organisaties hebben een sociaal karakter en maatschappelijke buurtfunctie. Door toenemend succes knappen beiden uit hun jasje. Verhuizen is geen optie vanwege de centraal gelegen buurtfunctie. Hierdoor is vanuit een initiatief van Chris van Veen van de Haagse Directe door Dankers Bouwadvies een plan ontwikkeld om in het buitenterrein achter de bestaande locatie uit te breiden. Inmiddels zijn de beide eigenaren (Vestia voor de bovenwoningen en de gemeente Den Haag voor de bedrijfsruimten op de begane grond) in principe akkoord en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Dankers Bouwadvies begeleidt beide gebruikers tijdens de werkvoorbereiding en het bouwproces met de gemeente Den Haag.

Boomaweg 26 - Den Haag; bouwkundige ondersteuning particulier woningbouwinitiatief

Wat? Het bouwkundig adviseren van een particulier opdrachtgever tijdens een zelfbouwwoning. Deze opdrachtgever heeft vooraf zelf de aanvraag omgevingsvergunning en een ontwerp voor zijn schuurwoning verzorgd. Vervolgens heeft hij diverse bouwpartijen geselecteerd t.b.v. de uitvoering. In de voorbereiding en tijdens de uitvoering heeft Dankers Bouwadvies deze opdrachtgever op afroep met bouwkundig advies terzijde gestaan.

Boomaweg 26A - Den Haag; bouwbegeleiding woonhuis op vrije bouwkavel

Dankers Bouwadvies heeft op een vrije kavel in het nieuwbouwplan “Vroondaal aan het park” toezicht gehouden op de uitvoering van in een casco gebouwde cataloguswoning. Dat dit toezicht niet overbodig is geweest, blijkt vooral uit de verzuchting van de particuliere opdrachtgever aan het einde van het werk: 'Zeer tevreden dat Dankers Bouwadvies toezicht heeft gehouden. Ik weet vrijwel zeker dat jullie (aannemer) mij met een aantal zaken had laten zitten en zeker niet was voldaan aan de minimaal te verwachten bouwkwaliteit.

De Zuyt Bruyn 14 - Poeldijk; Bouwbegeleiding nieuwbouw villa

Vanaf het eerste idee hebben we de particuliere opdrachtgevers begeleid in de keuze van de bouwkavel en het type woning. Er is gekozen voor een z.g. "cataloguswoning" als basis voor het uiteindelijk ontwerp. De basiswoning is, na onderzoek van de wettelijk toegestane mogelijkheden, uitgebreid en aangepast naar de wensen van de opdrachtgever. De aannemer heeft de Aanvraag Omgevingsvergunning aangevraagd met ondersteuning van Dankers Bouwadvies. Tijdens de uitvoering werd door Dankers Bouwadvies periodiek bouwkundig toezicht uitgevoerd. De woning is inmiddels opgeleverd en de blije eigenaren zijn, naast hun drukke werkzaamheden, druk in de weer met inrichten.

Projectmanagement 12 nieuwbouwwoningen in Moerwijk

In een z.g. 'inbrei-locatie' in de gemeente Den Haag Zuid-West aan de Nieuwlandstraat - Oudaenstraat 

 • Het voeren van projectmanagement namens een projectontwikkelaar.
 • Het coördineren van alle betrokken specialistische adviseurs, zoals constructeur - architect - bouwfysisch - grond milieu en grondmechanisch - geluid- en luchtkwaliteit - installatiedeskundigen - juridisch enz.
 • Het voeren van overleggen met gemeentelijke diensten en wijbewoners.
 • Het verzorgen van de Aanvraag Omgevingsvergunning.
 • Het begeleiden van het sloopwerk, de grond- en asbestsanering van de bestaande bebouwing en de daarop volgende verkaveling van de bouwpercelen.
 • Het voeren van onderhandelingen met diverse aannemers en adviseren bij de aannemersselectie.
 • Het begeleiden van het verkooptraject i.s.m. de verkoopafdeling van de aannemer en de makelaar.

Aanvankelijk was een appartementsgebouw van acht bouwlagen voorzien, maar gegeven de economische omstandigheden en verzet van de wijkbewoners in de periode 2010-2014, is inmiddels een plan van 12 grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd. Het projectmanagement heeft zich door deze verwikkelingen uitgestrekt over een periode van 2009 t/m 2017.

Houtzagerssingel Den Haag; vier nieuwbouw retro-monumentale grachtenpanden

In samenwerking met Lammertink bouwbedrijf is een binnenstedelijk woningbouwproject gerealiseerd. Dankers Bouwadvies heeft het gehele traject van de projectontwikkeling op zich genomen.

 • Haalbaarheidsstudie
 • Gebouwontwerp
 • Aanvraag Omgevingsvergunning
 • Bouwtoezicht en oplevering
 • Kopersbegeleiding

Laan van Scheltema - Wateringen modernisering en uitbreiding vervallen tuinderswoning

Het begeleiden van particuliere opdrachtgevers bij renovatie, vergroting en uitbreiding van hun zojuist aangekochte vrijstaande, maar verwaarloosde woning;

 • Advisering gebouwontwerp
 • Aanvraag Omgevingsvergunning
 • Advisering aannemerskeuze
 • Bouwbegeleiding en oplevering

Eikenhorstlaan Wassenaar - aannemersondersteuning bij het voltooien van een grote villa

Dankers Bouwadvies ondersteunt een aannemer in het voltooien van een door een failliete aannemer onafgemaakte, achtergelaten nieuwbouw villa. Dankers onderhoudt het contact met de gemeente, constructeur en architect, bereidt het werk op grotere onderdelen voor en draagt mede zorg voor een correcte uitvoering in samenwerking met het uitvoerend team van de aannemer. Daarnaast verzorgt Dankers Bouwadvies de werktekeningen, houden we meer- en minderwerk bij, zitten we de bouwvergaderingen voor en signaleren we periodiek de bouwplanning.

2e Loosterweg Hillegom; kwaliteitsbewaking bij uitbreiding van een woning

Begeleiding en kwaliteitsbewaking van een woonhuisuitbreiding door een BouwGarant aannemer. Hillegom ligt buiten het werkgebied van Dankers Bouwadvies, maar vanwege de aanbeveling door een relatie is toch voor ons gekozen. De advieskosten zijn aanzienlijk beperkt doordat elke dag de voortgang van het werk d.m.v. foto’s door ons kon worden beoordeeld, waarna zo nodig advies e/o aandachtspunten werden aangegeven. Het werk is inmiddels naar ieders tevredenheid opgeleverd.

Riouwstraat Den Haag; aannemersbegeleiding herenhuis renovatie

Een totale renovatie van een monumentaal herenhuis in de Haagse Indische buurt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Pools-Nederlands bouwbedrijf waarbij Dankers Bouwadvies namens de aannemer optrad. Dankers stuurde de dagelijkse gang van zaken op de bouwlocatie aan, verzorgde de planning, deed meer- minderwerk en de werkvoorbereiding en vertegenwoordigde de aannemer bij bouwvergaderingen.

Eikenplein Amsterdam; advisering monumentale detaillering

Vanwege expertise in monumentale detailleringen is Dankers Bouwadvies gevraagd te adviseren bij de uitwerking van een voorgenomen renovatie aan een groot monumentaal woongebouw. Met betrekking tot diverse vraagstukken van de uitvraag zijn door ons alternatieve voorstellen aangedragen en uitgewerkt zodanig dat modern gebruik kan worden gecombineerd met het monumentale karakter.

© Dankers Bouwadvies 2020 | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM